Zen meditatie
 
Zazen betekent "aandachtig zitten". Maar zodra je gaat zitten, merk je hoe moeilijk dat is. We zijn niet gewend om stil te zitten en niets te doen. Onze gedachten gaan door, kunnen alle kanten opschieten. Door rustig te kijken naar die niet aflatende gedachtestroom, leren we onze geest beter kennen en dus onszelf. En hoe meer we op gemak raken met onszelf, hoe rustiger we kunnen worden.
 
Bezig gaan zijn met meditatie is een uitnodiging om te gaan zitten. Het is ruimte maken voor iets wat er is en er altijd al was.